Курс:Риторика и увереност в речта

oratorsko-maistorstvo-i-prezentacii

*Kурс за бъдещи и развиващи себе си лидери, мениджъри, собственици на бизнес, политици и всеки, който желае да подобри презентационните си умения

Ораторското майсторство е необходимо навсякъде. Целият ни живот е свързан с комуникацията – така е устроено човешкото общество. Ето защо, най-големият успех в личния живот, в училище, на работа, в бизнеса и политиката постигат тези, които умеят да говорят добре. Вие разбирате,че такъв оратор е с една стъпка по-нагоре от останалите.

На курса по Ораторско майсторство вие ще можете да придобиете знания и навици, като:

 • Увереност в себе си по време на всяко общуване: при публични речи, дебати и др.;

 • Умението да отговаряте уверено на въпросите на аудиторията;

 • Умението да говорите дълго и непрекъснато на всяка тема;

 • Умението точно да изразявате своите мисли и да ги построявате в ясна последователност;

 • Методи за привличане вниманието на слушателите;

 • Методи за подобряване и развитие на паметта;

 • Яркост и енергичност в изказванията;

 • Интонационна изразителност;

 • Умението да управлявате аудиторията;

 • Умението ефективно да убеждавате и преодолявате възраженията;

 • Методи за увеличаване на активния речников запас;

 • Възможност за използване на различни техники на речта.

 • И много други…

Форма и стандарт на курса:

Доброжелателната и непринудената обстановка на занятията ще ви позволи бързо да се разкрепостите и по-добре да разкриете своите възможности.

Наблягането на практическите занимания. Ние прекрасно разбираме, че не можем да  усъвършенстваме речта си от една лекция и гола теория. Да се научиш да говориш можеш само като говориш. Ето защо, курсът се състои повече от 80% от практика, която включва речеви упражнения, дискусии, изказвания, ролеви игри. Курсът  по ораторско изкуство и майсторство на общуването е интензивен и ефективен речеви тренинг за личностното развитие.

Обратна връзка. На курса по Ораторско майсторство се прилага видеозаснемане. Да видиш отстрани собственото си изказване е важно: забелязваш много нюанси на своята реч, за които по-рано дори не си подозирал, правиш полезни изводи и бързо се развиваш. Също така изказванията на участниците в курса се анализират по квалифицирани критерии за оценка на речта: те говорят за предимствата и недостатъците в речта, и отчитайки тези забележки всеки път усъвършенстват своята реч, говорейки следващия път по-добре от миналия.

Предлаганe на материала в достъпна форма. Вие ще можете лесно, без да се напрягате да усвоите множество речеви методи, правила и други знания и умения именно благодарение на значителната, но проста за разбиране теория.

Системен подход. Само една практика без теория е единица; теория без практика е нула; но синергичния ефект на системата ги превръща в десятка: сбита и насочваща теория + интензивна практика ускорява процеса за развитие на речта.

Съчетаване на полезното с приятното. Занятията приличат на интересен и весел спектакъл, в който вие самите вземате участие. А ако процесът  на обучение е увлекателен, а не изморително-скучен, той, както сами разбирате носи от своя страна повече ползи.

Индивидуален подход се прилага към всеки ученик, в зависимост от целите му.

На нашите курсове по риторика идват интересни хора, които имат какво да споделят един с друг, и още на първото занятие между тях се осъществява полезно запознанство. Ораторското изкуство и риториката сближават хората.

<<ПРОГРАМА>>

Вижте повече за курсовете Ораторско майсторство – http://www.orator.bg/oratorsko-izkustvo/kursove/

 

КУРС: Работа с вокално-речевите характеристики на гласа