Ораторско изкуство за деца и юноши

Вие се грижите за бъдещето на своите деца и искате те да ви радват с успехите си и още в детсвото да се научат на естествено поведение в обществото. Искате те да се научат да общуват лесно, да овладеят своето тяло,  да притежават красив глас, както и да могат добре да изразяват своите емоции.

Човек трябва да се развива и усъвършенства още от самото детство. Приятно е когато вашето дете може красиво да изразява своите мисли и да се държи с достойнство и непринудено.

kurs-oratorsko-izkustvo-za-deca

Днес умението да говориш добре пред публика не е нужно само на възрастните хора, но и на децата.

Да излезе пред учебната дъска, да направи доклад, да се изкаже на олимпиада или конференция, да не се страхува да изрази себе си, свободно и ефективно да общува с връстниците и възрастните – за всичко това са необходими навици на общуване.

Нашият курс по „Ораторско майсторство за деца и юноши“ ще помогне на вашите деца да подобрят своите  способности и умения в тази област.  Както можем да видим в живота умението да говориш добре, да имаш висока култура на общуване и да бъдеш вътрешно свободен дава огромни социални предимства.

Смарт студио ,,КАМАТО“ предлага на вашите деца да намерят приятели и съмишленици, да се избавят от компютърната зависимост и да си осигурят успешно бъдеще, като посещават курса ,,Ораторско изкуство за деца и юноши“.

Всеки разбира, че една успешна кариера и щастлив личен живот не зависят само от оценките в училище. Бъдещето се гради върху способността за общуване, изграждане на отношения, доверие, разрешаване на конфликти, да предразполагаш хората към себе си и да се намираш в центъра на вниманието.

На курса ,,Ораторско изкуство за деца и юноши“ децата ще се научат как да постигнат уважението на своите връстници, как ярко и уверено да говорят пред публика и правилно да поднасят информацията.

По време на курса ,,Ораторско изкуство за деца и юноши“,  с помощта  на упражнения се тренира дишането, изравнява се  тембъра на гласа,  правилно се съставя речта, овладяват се основните способи за аргументация, убеждение, и в определена степен – актьорско майсторство.

Курсът ,,Ораторско изкуство за деца и юноши“ е бърз и увлекателен начин участниците да:

 • Да придобият увереност в себе си;

 • Да намалят физическите и психологически задръжки;

 • Да се избавят от страха от говорене пред публика;

 • Да се чувстват комфортно във всяка ситуация;

 • Лесно да общуват;

 • Свободно да излагат своите мисли;

 • Да владеят добре тялото и гласа си;

 • Да развиват креативно мислене;

 • Да разкрият своя творчески потенциал;

 • Да могат свободно да изразяват своите мисли и емоции;

 • Да овладеят структурирането на речта и речевата аргументация;

 • Да започнат да разбират поведението на другите;

 • Да научат как да се превъплащават и адаптират към различни ситуации.

oratorsko-izkustvo-za-deca

При всички деца, които се занимават с Ораторско изкуство значително се повишава и успеха в училище.