Contemporary dance е направление на танца, включващо разнообразни техники и стилове, формирани на основата на американския и европейски постмодерен танц.

Contemporary- dance

Contemporary dance разглежда танца като инструмент за развитие на тялото и формиране на индивидуален хореографски език. За съвременния танц е характерна изследователската насоченост, дължаща се на взаимодействието на танца с постоянно развиващата се философия на движенията и комплекс знания за възможностите на човешкото тяло.

Contemporary dance е основан на естествените за тялото движения. Техниката  е насочена към премахване на стягания, стереотипи и напрежение в тялото, за придобиване на лекота и свобода на движенията, телесно осъзнаване.

Този танц отрича или смята за незадължителни много черти на класическия танц – избирателната активност, удължаване на крайниците, въздушни скокове. В този танц често танцьорите танцуват боси и широко използват партньорската техника.

Разнообразието от изразителни елементи на модерния танц го прави значително по-демократичен. Ето защо той позволява успешно да се занимават хора, започнали да танцуват вече възрастни или не притежаващи достатъчни данни за класически балет.

Contemporary dance е занятие за тези, които искат не само да създадат и организират своето тяло, но и да го разберат, за да може да се чувстват свободно в обкръжаващата среда, да развият координация, ловкост, гъвкавост, активност на тялото. Придобиване и развиване на танцови и двигателни умения, както и за увеличаване на самосъзнанието и самооценката.