Creative movement (Креативно движение)

Основната идея на Creative movement е създаване на свой собствен танц. Програмата разкрива теми, като: разширяване диапазона на движение, правилно използване на пространството в танца, изследване на различни ритми/ качество на движение, работа с образа в танца, работа със страха за излизане пред публика и много други….

Кретивното движение( КД ) е практика на движение, когато ние следваме импулсите за движение, родени в нашето тяло в настоящия момент време, наблюдавайки как те се разгръщат, придобиват форма, изпълват се с вътрешно съдържание.

Creative -movement

Ако сме честни със себе си в този момент от време, позволяваме на движението да се прояви, без да го избягваме и контролираме, ние преживяваме „своето“ движение, истинското, уникалното, принадлежащо именно на нас, и не е важно красиво ли е то или не, важното е усещането за неговата автентичност. Чрез „своето“ движение ние се приближаваме към опознаване и разбиране на себе си.

В класическия формат Creative movement има движещ се и наблюдател. Движещият се затваря очи и чака импулсите на движение, следва ги когато се появят. Наблюдателя наблюдава, запазвайки пълно осъзнаване на своя опит и опита на движещия се.

Какво ще правим в Creative movement?

 1. Търсене на качеството на „креативност“ в движението, чрез:

 • Развитието на грижи и чувствителност към тялото и телесните импулси;

 • Способността да се прави разлика между сила / качество / характер на пулса;

 • Възможността да се развие и да се превърне импулса в движение;

 • Изследване на разкритието/прехода на импулса в движение, движение в историята;

 • Търсене на баланс между съзнателно и несъзнателно движение.

 1. Изследване на особеностите на креативното движение като практика;

 • Правила в КД: условия за безопасност, начало и завършване на процеса, взаимодействие на Движещия и Свидетеля;

 • Различни формати на КД и техните възможности;

 • Ролята и значението на Свидетеля в процеса;

 • Обратна връзка: Как да говорим? За какво да говорим? За какво да не говорим? Защо да разказваме за своя опит?

 1. Учим се да осъзнаваме получения опит в КД, стремим се да го оформим в думи, движения, танци, да определяме възможностите за използване на получените навици в живота.

Защо ви е необходимо всичко това?

В КД ние позволяваме да се проявят и изразят много чувства, емоции, състояния, които в ежедневния живот не можем да изразим. Резултатът от практиката може да бъде чувство на облекчение, на освобождение, на пречистване.

Creative movement  може да допринесе за раждането на откровение, прозрение. Много често ние се опитваме да намерим решение на някаква жизнена ситуация, проблем, да намерим отговор на въпрос, който не можем да решим по рационален път. В процеса на Автентичното движение отговора може да дойде във формата на непосредствено преживяване.

Creative movement за мнозина става способ за търсене на нови идеи, образи, движения. След практиката се появява усещане за вдъхновение, творчески поток, който може да се изрази в рисунка, стихове, танц или във всяка друга дейност, където не ви достига творчески подход.