Пепа Вълчева

Пепа Вълчева (34 г.) е завършила Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр.Бургас. Бакалавър е по Предучилищна и начална училищна педагогика (2010) и магистър по Алтернативни педагогически технологии в детската градина и началното училище (2012).

От 2010 г. до 2013 г. работи като учител в детска градина. Има богат опит като детски аниматор. През 2013 г. зачислява докторантура в Педагогически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Професионалните й интереси са насочени към възможностите за комбиниране на методи и методически похвати за развитие и усъвършенстване на детските разказвателни умения и по-специално формирането на контекстна реч в предучилищна възраст и подготовка за разказване в училище.

Курсът по „Детско словотворчество“, който води в студио ,,Камато“ е концентриран предимно върху техники за развитие на детското въображение и фантазия, които Джани Родари описва в книгата си „Граматика на фантазията“.

  • Детско словотворчество
We
to
Move
Видео канал
Street Dance Plovdiv snimka snimka