muzikoterapia

Музикотерапията е най-красивата рожба на психотерапията, която успява да превърне хората от противници в приятели.

В съвременния живот все по-голяма популярност придобиват интегративните методи за възстановяване, укрепване и съхраняване на физическото  и психическо здраве на човека.

За един от тези перспективни методи е призната музикалната терапия.

Музикотерапията е най-древната и естествена форма за корекция на емоционалното състояние, която използват хората (съзнателно или не), за да премахнат натрупаното психическо напрежение, да се успокоят и съсредоточат.

Музикалната терапия е арт-терапевтично направление, което използва музиката и музикалните инструменти, като средства за корекция на емоционални отклонения, двигателни и речеви разстройства, отклонения в поведението, при комуникативни затруднения, а също така и при лечението на различни соматични и психосоматични заболявания.

muzikoterapia

Днес  в света официалната музикотерапия използва около 20 различни общо признати методики.

По време на  Музикотерапия участниците ще имат възможността да се запознят с възможностите на музикотерапевтичните методи и практическото приложение на най-популярните от тях.

Водещият  д-р Тодор Стоев е признат специалист в областта на музикалната терапия, автор на учебника ,,Музикотерапия – ръководство за висшите учебни заведения“ и на редица  статии и публикации в авторитетни научни издания. Преподавател е по Музикотерапия в Медицински университет гр. Пловдив и в АМТИИ гр. Пловдив.