Играта винаги е била любимо занимание за децата, и тя може да помогне и да вдъхнови децата в някаква форма на заетост. Затова игровата дейност проследява буквално всичко в сферата на обучението и развитието на детето. Тя също така засяга и оздравителната система, защото процентът на детската заболеваемост расте с всяка измината година. А с помощта на игра необходимите оздравително мероприятия стават много по-лесно.

Към ценните техники, които са насочени към борба с различните детски болести и тяхната превенция е играта за разтягане – стречинг за деца.

Уникалността на занимателния стречинг за деца се състои в това, че именно чрез играта се осъществява влиянието върху детския организъм: активират се неговите защитни сили, в децата се изработва способността на децата да управляват своето тяло, психическата и емоционална сфера, активно се развиват творческите заложби.

stretching-za-deca

В основата на този метод е статичното разтягане на мускулите на тялото: на гръбначния стълб, ставите и сухожилията, мускулите на ръцете и краката. Занимателният стречинг оказва сериозна подкрепа на целия организъм по отношение на здравето.

Формира се правилна поза, коригират се някои нарушения, предотвратяват се някои гръбначни деформации. Освен това се развива координацията на движенията, еластичността на мускулите, в децата се възпитават такива качества като издръжливост и усърдие.

Всички занимания и физически упражнения на занимателен стречинг за деца се провеждат в интересна, дори може да се каже в театрална форма. Използват се различни тематични и сюжетно-ролеви игри.

Използват се различни тематични и сюжетно – ролеви игри, в които всички задания и ситуации са взаимно свързани. Присъствието, или по-скоро трансформацията в любимите си анимационни герои в процеса на занятията предизвикват още по-голям интерес в децата при изпълнение на нужните движения. Те се правят без външна намеса, а тяхното бавно темпо дава възможност на детето да почувства своето тяло, като заедно с това запазва максималната безопасност за детето.

Stretching-za-deca

Как преминават занятията на занимателния игрови стречинг за деца

С игровия занимателен стречинг могат да се занимават деца още от 3-4- годишна възраст. Важното в този план е не обема на изпълнение на упражненията в едно занятие, а тяхното постоянство дава високи резултати. С течение на времето децата стават все по-освободени в общуването, свободни в движенията, в тях изчезват комплексите и тревожността, а най-важното е, че децата боледуват по-рядко.

Всяко занятие преминава с разиграване на приказки под ритмична музика. Цялата игра се разбива на няколко фрагмента, е структурата на такова занятие изглежда по следния начин:

  • Начален етап. Изпълнява се музикална загрявка, задача, която подготвя детския организъм към последващите натоварвания: към по-сложни и интензивни упражнения от игровия стречинг.

  • Основен етап. Децата се запознават с нови движения, учат се да ги изпълняват, а също така закрепват вече научените. Именно на този етап е включването на стречинг упражнения, насочени към развитие и укрепване на физическите данни на децата. Всички движения трябва да бъдат преплетени със сюжета на приказката, която специално се подбира за темата на занятието и постепенно се разказва в неговия процес. Последователността на упражнения е разпределена така, че тялото на детето да  получи равномерно натоварване. В края на основния етап децата играят подвижни игри, целта на които е развитие на двигателната активност и комуникативните качества.

Във всяка следваща тренировка трябва да бъде задействана нова група мускули.

  • Завършващ етап. Провежда се специална игра за възстановяване на дишането, например, гимнастика с пръсти или игра за вниманието. Тук е важно детският организъм да се приведе в спокойно състояние.

Както виждате, тренировките по занимателен стречинг за деца е много важен за детското здраве, затова той трябва да бъде неразделна част от заниманията по физическа култура във всяка детска градина.

 

ПРОГРАМА И ЦЕНИ