Една от формите на медитация и релаксация, където всички движения трябва да се съчетаят с дишането е Dance yoga. Тя е подобна на източните практики като цигун или тай чи, както и други техники, които включват работа с вътрешната енергия и съзнание.

Движението в Dance yoga са построени върху линиите и векторите на сакралната геометрия. Това е наука, която изучава геометрични форми и линии в общата вселена. Движенията на тялото се извършват по направлението на потока на енергия. Доста често именно така се раждат и новите направления на йога и танци.

Danc yoga

Съвременни тенденции

 В днешните фитнес клубове или центрове за изучаване на йога преподават коренно различни направления на танцовата йога. Понякога това са ритуални храмови движения. В други случаи, това са смесица от йога и пластика. Много често преподаватели и треньори пропускат един важен и необходим компонент –  движението на енергията по време на танца. Развитие на чувство и посоката на потока на фината енергия  е основна момент в Dance yoga. Но могат също така да се срещнат и авторски методики, основани на дълбоко разбиране на енергийната структура на човешката вселена.

Отличителни особености на Dance yoga

Статичната йога ( хатха-йога) не изисква от изпълнителя необичайна издръжливост. Много хора са хипер активни и не могат да задържат своето внимание на един предмет дори за няколко секунди. За такива хора, желаещи пълноценно да се занимават с йога, Dance yoga е най-оптималния избор. Всъщност усилията, насочени към координацията на движенията с дишането, максимално оптимизират работата на мозъчните участъци, хармонизират енергийните потоци и довеждат човек до вътрешен баланс. Освен това, тук се прилагат и специални движения, насочващи потока на енергия.

Ефективност

 Dance yoga помага на човека да се избави от физическата и психическа умора, раздразнението, стреса и агресията, а също така и от други проблеми, които често се решават с помощта на лекарства или алкохол. Освен това изравнявайки вътрешното протичане на енергията и оптимизирайки работата на енергетичните канали човек може да се избави и от много хронични заболявания. Стабилизира се кръвното налягане, укрепва имунитета, подобрява се паметта и мисловните процеси. Практикувайки постоянно Dance yoga,  всяко  движение започва да превръща в танц, вследствие на което се подобрява и качеството на живот.

Най-висшата степен се явява състоянието при което движенията в танца  се осъществяват не от теорията и практиката, а от чувстването на потоците енергия и собствената структура на тялото.