Музикални развиващи занимания за деца от 0 до 4 год.

muzikalni-igri-za-deca

Курса Музикалните развиващи занимания се провежда в групи до 8 деца с продължителност 45-50 минути.

Заниманията по развитие, възпитание и обучение на децата се провежда по ефективна методика, синтез на музикално-педагогическите системи на известни музикални педагози от различни страни. Методиката по развитие на децата използва арсенал от музикални инструменти и музикални звуци. Музикалните игри са насочени към развиване на равноправни съвместни действия между родителите и децата. Само искрения ентусиазъм на възрастните може да заинтересова децата и да ги вдъхнови да участват в музикалните занимания.  

В музикалните развиващи занимания детето, заедно с родителя участва в музикално-игрови ситуации на основата на музикални движения, музикален ритъм, мелодии, хармония, форми и оркестрация – основните форми на музикално изразяване.

muzikalni-igri-za-deca

Групи

Музикални развиващи занимания за деца от 0 до 1 година

За да може детето да се развива, то трябва да гледа другите и да „снима“ от тах това, което те правят. Ако „снима“ значи се развива. Затова младата майка, която се занимава в групи с деца до 1 година, не само изпълнява определени упражнения, но и ги изпълнява заразително, радостно, използвайки театрална изразителност в мимиките и жестовете, защото нея я гледат другите деца и активно се учат от това, докато в същото време нейното собствено дете гледа другите майки и се учи от тях. Детето запомня радостната, доброжелателна атмосфера на заниманията и в него се формира мотива „Аз искам!“.

Този мотив е ключът към по-нататъшно успешно развитие на бебето. В групата  до една година бебето прекарва много време в ръцете на майка и нейните движения се възприемат като негови собствени. Занимавайки се по този начин, в детето се поставят основите за общуване, комуникация. А дете, което умее да общува, е желано от всички. И то живее по-лесно.

 

Музикални развиващи занимания за деца от 1 до 1,5  години

 • Усвояване на емоционалните форми на общуване;

 • Преход от емоционални форми на общуване към предметно-манипулативни дейности и познавателни форми на общуване;

 • Привикване към различните звуци, които могат да бъдат с определена височина и тембър;

 • Запознаване с музикални инструменти;

 • Усвояване на съвместни форми на взаимодействие с помощта на музикални инструменти;

 • Развитие на речевите навици ( сигнали на до речевата комуникация, песнички);

 • Начални навици за самостоятелна организация;

 • Развитие на голямата и малка координация;

 • Развитие на малката моторика на пръстите;

 • Формиране на основни универсални психически и музикални способности;

 • Учим се да използваме предмети по истинското им предназначение;

 

Музикални развиващи занимания за деца от 1,5 до 2,5  години

 • Продължаваме с усвояване формите на практическо сътрудничество като вече включваме съвместни действия с другите деца и възрастни;

 • Преминаваме към познавателните форми на общуване;

 • Формиране в общуването на делови мотив;

 • Усвояване на нови и все по-сложни по съдържание форми на общуване ( съвместна игра с разнообразни предмети и музикални инструменти на основата на общите закони на музиката);

 • Учим се да „поемаме”, ,,разтягаме” и ,,отдаваме” звука;

 • Продължаване на развитието на езиковите умения ( запознаване артикулационната гимнастика);

 • Формиране на навици за култура на речта ( песни от детския фолклор, забавни стихове);

 • Запознаване с рекордера като свирка;

 • Усвояване на различни способи за свирене на музикални инструменти;

 • Продължаваме да развиваме голямата и малка координация на тялото;

 • Развитие на малката моторика на ръцете ( игри с пръстите с по-сложна координация).

 

Музикални развиващи занимания за деца от 2,5 до 4  години

 • Продължаваме да развиваме навиците на познавателното, равноправно сътрудничество с възрастните и с другите деца;

 • Продължаваме да усвояваме рекордера като свирка (въвеждане на нови технически методи за извличане на звук и неговата продължителност);

 • Продължаване развитието на речевите навици (артикулационни гимнастика в по-сложна форма);

 • Преход от примитивна манипулация с музикални инструменти към определени културни действия с тях;

 • Постепенно преминаване на детето за самостоятелна работа в позицията на „водещ“;

 • Създаването на самостоятелни музикални дейности на децата (под самостоятелни се има пред вид способността на детето да възпроизвежда музика заедно с други хора, в ансамбъла);

 • Постепенен преход към независим контрол о оценка на своите действия;

 • Продължаваме да развиваме голямата и малка координация;

 • Развитие на малката моторика на ръцете ( игра с пръсти, където няколко събития се сменят).

muzikalni-igri-za-deca-1

Музикалното развитие на детето е много важна част от цялостното му развитие. По време на курса Музикални развиващи занимания в детето се задействат двете полукълба на мозъка, което спомага за интензивно интелектуално развитие.