Гъвкавост е морфо-функционалните свойства на опорно-двигателния апарат, които определят степента на мобилност на неговите звена.

gavkavost-na-tialoto

С други думи, гъвкавост е способността на ставите за различни завъртания и движения. Измерител на гъвкавостта е максималната амлитуда на движения.

Термините „гъвкавост“ и „ подвижност“ в дадения контекст трябва да се различават. Под гъвкавост се разбира съвкупността ба подвижност на ставите на цялото тяло. А ако се има пред вид някаква отделна става, правилно е да се нарича подвижност. Например „подвижност на коленните стави“.

Гъвкавостта зависи от няколко фактора:

Фактор 1. Анатомични характеристики

В този случай ограничител на движенията са костите, където тяхната форма до голяма степен определя направлението и размаха на движението в ставите.

Фактор 2. Степента на владеене на мускулната координация.

Това означава, умение за разтягане на мускулите и едновременно да се напрягат тези мускули, които извършват движение.

Фактор 3. Еластичността на мускулите и сухожилията.

Важен критерий е дължината на мускулите – колкото по-къси са те, толкова по-малка е амлитудата на движение.

Фактор 4. Травми.

След травми тъканите стават по-малко елaстични.

 Фактор 5. Тренировки.

Гъвкавостта може и трябва да се развива. За това има специални упражнения за разтягане – Стречинг. Комплекси на такива упражнения дори са обединени в цели системи на тренинг ( групови тренировки STRETCH или Flex).

Фактор 6. Общото функционалното състояние на организма.

Положителните емоции, точно както правилната мотивация повишават гъвкавостта. Но умората и лошото настроение намаляват гъвкавостта.

Фактор 7. Възрастта и пола на лицето.

Колкото човек е по-млад,толкова ставите са по-подвижни, хрущялните тъкани са достатъчно гъвкави и дебели. С времето, в процеса на на живота, те обаче се износват и изтъняват. Освен това, мускулите и сухожилията стават по-малко еластични.

Що се отнася до мъжете, жените са по-гъвкави. Това предимство е дадено от природата.

! Ако ставите на краката и таза загубят своята подвижност и гъвкавост, жената просто няма да може да износи дете.

Фактор 8. Условия на околната среда.

– колкото по-висока е температурата, толкова по-висока е гъвкавостта;

-сутрин, след събуждане, гъвкавостта е по-малка от през деня или вечерта;

– загрявка от 10-15 мин. прави гъвкавостта по-голяма;

– след 10 минути топла вана или няколко минути в сауната се увеличава подвижността на ставите.

Доказано е, че основен ограничител на естествената амлитуда на движения на ставите е съпротивлението на меките тъкани, където това съпротивление създават:

41% – на мускулната тъкан и фасцията (съединителната плътна обвивка)

10% – на ставните връзки и сухожилия,

2% – кожата.

За класификация на гъвкавостта важи признаци са:

  • Режимът на работа на мускулните влакна .

  • Външната помощ при изпълнение на упражненията ( нейното наличие или отсъсвие).

Въз основа на тези характеристики класифицират:

По форма на проявление различават:

  • активната гъвкавост – движение с голяма амплитуда, което се извършва за сметка на собствените мускулни усилия, т.е. независим израз на гъвкавост, без помощ.

  • пасивна гъвкавост – извършване на същите движения, но под влияние на външни сили на опън, например, усилията на партньора, използването на тежести или специални устройства, и т.н.

Стойността на пасивна гъвкавост е винаги по-активна. Тази разлика се нарича „запас на гъвкавост“ или „резервна разтегливост“.