Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073 – Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Бенефициент: КАМАТО СПОРТ ООД, ЕИК 203655010

Обща стойност: 4 326.36 лв., от които 3 677.41 лв. европейско
и  648.95 лв. национално съфинансиране.

Начало: 09.09.2020 г.
Край: 09.12.2020 г.