Изключителният предприемач в областта на иновационните технологии, магьосник  на креативността и еталон на успеха Стив Джобс, в продължение на десетилетия намира вдъхновение в медитацията.

meditacia

Техника на медитацията на Стив Джобс

Стив Джобс за въздействието на медитацията:

„Спрете се и послушайте потока на своите мисли. Ще разберете колко бурен е той и неспокоен. С опитите си да го направите по-бавен и сдържан, става по-лошо. Но ако успеете да успокоите ума си, ще познаете и най-тънките неща. Интуицията ще стане по-чувствителна, ще видите същността на света, ще се осъзнаете в настоящето, а не в миналото или бъдещето. Мислите ви ще станат по-бавни, а границата на съзнанието ще се раздвижи, и вие ще разберете безкрайно много“.

Корените на тази разновидност на медитацията се крият в даоизма и дзен будизма – Стив Джобс сподели тайните й, преди да ни напусне; от времето, когато той се е занимавал с медитативна практика в продължение на десетилетия.

Стив Джобс винаги е бил на няколко крачки напред от времето си, и тук той също е изпреварил своята епоха, когато е усвоявал медитацията за западния свят това е било нещо необичайно и неизвестно. Днес неврологията е доказала положителните ефекти на медитацията върху човешкия ум, и най-големите корпорации в света наемат професионалисти да преподават медитация на техните служители, подобна на тази, която Джобс е усвоил много преди тях.

Практиката на Джобс напомня на тази, на която някога е учил великия гуру на бойните изкуства Джин Янг Минг. Неговата медитация се състои от шест последователни етапа.

  1. Седнете с кръстосани крака на тихо място, без шум и фактори за отвличане на вниманието. За да се напряга по-малко гърбът, седнете на тънка възглавничка. Дишайте дълбоко.

  2. Потопете се и се вслушайте в своя вътрешен поток мисли, които безкрайно се въртят във вашия мозък – проблеми, дългове, домашни грижи…Какво бърбори вашия трескав „ум на маймуна“. Не трябва да се опитвате да го усмирявате, още не е време. Бъдете само наблюдател, гледайте как умът се мъчи между мислите. Отделете на това упражнение една седмица, правете го всеки ден по пет минути.

  3. Не се стремете да забавите водовъртежа от мисли, опитайте се да насочите вниманието си към „умът на вола“ – той мисли стабилно и умиротворено. Вашият вътрешен вол просто гледа на обкръжаващия свят без да оценява, без да размишлява, а просто гледа, слуша, чувства. Повечето хора дори не са наясно за съществуването му, но при някои от тях може да се прояви в моменти на шок, когато „умът на маймуната“ губи реч. Но в момент, когато маймуната напълно владее нашето съзнание, когато нейните викове „Бегом! По-бързо!“ ни пречат да се успокоим, волът прави своята фундаментална не бърза задача.

  4. Постепенно приемайки и разбирайки своя „ум на вола“, обърнете се към него с молба да забави суетата на маймуната. Например, представете си, че вола бавно върви по пътя, подмамвайки с умереното си темпо и маймуната. Не се разстройвайте, периодично тя ще се измъква от обятията на съня. Затова е и маймуна. Но с времето вие ще видите, че вашия ум е започнал повече да се отпуска и по-малко да бърза.

  5. След като вътрешната маймуна се успокои, трябва да продължите да изостряте своя „ум на вола“. Тогава ще започнете да дишате по-бавно, ще почувствате как вятъра се докосва до кожата ви. А може и да усетите как пулсира кръвта във вените ви. Отваряйки очи ще видите, че света вече е съвсем друг – нов и необичаен. Прозорецът просто ще блесне като квадрат на сиянието, и повече няма нужда да го отваряте или затваряте, миете и ремонтирате. Той просто съществува в настоящия момент, точно както и вие „тук и сега“.

  6. Вие няма да можете да преминете в това състояние бързо, трябва доста време, за да се научите. Но ако правите всичко вярно, няма да почувствате движението на времето, просто ще забравите за него, докато не се включи таймера, информиращ завършване на медитацията. Ежедневно по малко увеличавайте продължителността на медитацията, така ще забележите, че независимо от нейната продължителност времето ще губи от своето значение, докато се намирате в състояние на транс.