Dance yoga

Денс Йога Камато Пловдив
Dance yoga

Една от формите на медитация и релаксация, където всички движения трябва да се съчетаят с дишането е Dance yoga. Тя е подобна на източните практики като цигун или тай чи, както и други техники, които включват работа с вътрешната енергия и съзнание.
Движението в денс йога са построени върху линиите и векторите на сакралната геометрия. Това е наука, която изучава геометрични форми и линии в общата вселена. Движенията на тялото се извършват по направлението на потока на енергия. Доста често именно така се раждат и новите направления на йога и танци.

Съвременни тенденции

В днешните фитнес клубове или центрове за изучаване на йога преподават коренно различни направления на танцовата йога. Понякога това са ритуални храмови движения. В други случаи, това са смесица от йога и пластика. Много често преподаватели и треньори пропускат един важен и необходим компонент – движението на енергията по време на танца. Развитие на чувство и посоката на потока на фината енергия е основна момент в Dance yoga. Но могат също така да се срещнат и авторски методики, основани на дълбоко разбиране на енергийната структура на човешката вселена.

Отличителни особености на Dance yoga

Статичната йога (хатха-йога) не изисква от изпълнителя необичайна издръжливост. Много хора са хипер активни и не могат да задържат своето внимание на един предмет дори за няколко секунди. За такива хора, желаещи пълноценно да се занимават с йога, Dance yoga е най-оптималния избор. Всъщност усилията, насочени към координацията на движенията с дишането, максимално оптимизират работата на мозъчните участъци, хармонизират енергийните потоци и довеждат човек до вътрешен баланс. Освен това, тук се прилагат и специални движения, насочващи потока на енергия.

Ефективност

Dance yoga помага на човека да се избави от физическата и психическа умора, раздразнението, стреса и агресията, а също така и от други проблеми, които често се решават с помощта на лекарства или алкохол. Освен това изравнявайки вътрешното протичане на енергията и оптимизирайки работата на енергетичните канали човек може да се избави и от много хронични заболявания. Стабилизира се кръвното налягане, укрепва имунитета, подобрява се паметта и мисловните процеси. Практикувайки постоянно, всяко движение започва да превръща в танц, вследствие на което се подобрява и качеството на живот.

Най-висшата степен се явява състоянието при което движенията в танца се осъществяват не от теорията и практиката, а от чувстването на потоците енергия и собствената структура на тялото.

 

Сподели публикация:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Последни публикации

Login Account

Already a Jhana Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.