Как да разпознаем добрата фирма за счетоводни услуги?

Как да разпознаем добрата фирма за счетоводни услуги?

Почти всяка година законодателите променят данъчните норми, оставяйки обикновения гражданин истински объркан, когато се сблъсква с всякакви финансови операции, като например продажба на инвестиционни имоти или искане на данъчно облекчение по някаква причина.

Добрите фирми за счетоводни услуги обаче са в крак с новите данъчни закони и много от тях предлагат финансови съвети и помагат на гражданите и малкия бизнес да разработят бюджети и да си поставят разумни финансови цели. Независимо дали имате нужда от някой, който да се занимава със седмични ведомости за заплати, или просто искате надежден данъчен съвет, ще бъдете по-доволни от избора си, ако си зададете някои предварителни въпроси.

Ето какво трябва да имате предвид.

Такси за счетоводни услуги

Счетоводните такси варират от една фирма до друга. Някои счетоводители начисляват определена ставка за всяка финансова задача, която изпълняват, като подаване на формуляр за данък върху доходите на физически лица, изготвяне на отчет за печалбата и загубата или съставяне на отчет за нетна стойност. Други фирми пък таксуват всяка минута и всяко ваше обаждане до счетоводителя ще се отрази на портфейла ви. Преценете какво е най-добро за вас в този случай.

Бизнес специализация

Счетоводителите обикновено се специализират в няколко бизнес области, за да предложат на клиентите си по-добро и професионално обслужване. Данъчен счетоводител на дребно може да не е толкова полезен за един фермер, колкото счетоводител, който е специализиран в подпомагане на клиенти от селските райони и селското стопанство.

Сертифициране на счетоводни услуги

Фирмите за данъчни и счетоводни услуги наемат и обучават данъчни агенти, които да помагат на обществеността при подаване на данъци върху доходите, но тези фирми не могат да предлагат задълбочени съвети на малкия бизнес. Като цяло, колкото по-големи са вашите счетоводни нужди, толкова по-добре е да се възползвате от обща счетоводна къща, която наема дипломирани експерт-счетоводители.

Съвети

Някои счетоводни фирми лесно предлагат съвети за това кога да се закупи оборудване и как да се водят финансови регистри, докато други съставят необходимите финансови отчети, но предлагат по-малко обратна връзка. Количеството съвети, от което се нуждаете или искате, зависи най-вече от вашите финансови познания и опит. Ако имате нужда от много помощ, изберете фирма, която предлага задълбочени финансови консултации и чийто служители са винаги на разположение за вас.

Наличност

Някои клиенти се задоволяват с това да се срещат с тяхната счетоводна къща веднъж годишно за подаването на данъчни декларации например. Други пък имат чести бизнес въпроси, които изискват навременни отговори. Разберете дали вашият счетоводител с охота би провел телефонно обаждане или ще трябва да планирате от времето, за да отидете до офиса му и да разговаряте лично.

Лична връзка

Можете да наемете най-скъпата счетоводна къща в града или дори в страната, но ако не се чувствате комфортно да обсъждате финансите си, значи не получавате нужната услуга. Ако счетоводителят говори с термини, които не разбирате или ви плашат, потърсете друга фирма.

Поставяне на цели

Някои счетоводители предлагат да помогнат на клиентите да си поставят цели и да следят финансовия им напредък, което може да бъде много полезно, ако тепърва започвате бизнес. Разберете повече за политиката на фирмата за определяне на целите и дали ще ви бъде начислена допълнителна такса за услугата.

Поддръжка на одита

Когато данъчните почукат на вратата, успокояващо е да знаете, че вашият счетоводител ще бъде до вас. Одитите са изключително важни за някои собственици на малък бизнес и отделни данъкоплатци, но въпреки това представляват една много стресова ситуация. Някои счетоводни фирми предлагат свои собствени офиси за целите на одита и предоставят счетоводител, който да представлява вашите интереси.

Препоръки за най-добрите счетоводни услуги

Говорете с приятели или бизнес партньори, за да разберете каква счетоводна къща използват и дали биха я препоръчали на други. В крайна сметка, рекламата „от уста на уста“ продължава да бъде много полезна в наши дни и все още е причина да се доверите на някого. Друг вариант е да потърсите отзивите на други клиенти в интернет.

Имайте предвид всички тези съвети и без съмнение ще намерите най-добрата компания за счетоводни услуги!

Сподели публикация:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Последни публикации

Login Account

Already a Jhana Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.