KAMATO KIDS – най-успешната система за ранно развитие на бебета и деца в Пловдив

Подготовка за училище. Комплексни общоразвиващи занимания (от 4 до 7 год.)

KAMATO KIDS – най-успешната система за ранно развитие на бебета и деца в Пловдив

Подготовка за училище. Комплексни общоразвиващи занимания (от 4 до 7 год.)
KAMATO KIDS – най-успешната система за ранно развитие на бебета и деца в Пловдив

Специализирана програма помага за координирано развитие на мозъка и двигателната система, както разгръщане на потенциала на детето. Система за ранно развитие – КАМАТО Кидс в Пловдив

Програма за комплексно развитие (от 0,5 до 4 год.) + Подготовка за училище. Комплексни общоразвиващи занимания (от 4 до 7 год.)

 На заниманията децата играят различни игри насочени към развиване на:
  • Познавателните процеси (памет, внимание, мислене, въображение);
  • Сензорното развитие (ориентацията в цветовете, формите, величината и другите качества на предметите);
  • Развиване на финната моторика и китките на ръцете;
  • Развиване на речта (лексико-граматическата, фонетико-фонематичната организация на речта);
  • Развиване на творческата активност.

 

В зависимост от възрастта курсът се състои от 4 части:

Начално ниво – от 0,5 до 1 год.

Първо ниво – от 1 до 2 год.

Второ ниво – от 2 до 3 год.

Трето ниво – от 3 до 4 год.

Общият подход във всички нива е еднакъв. Всяко занимание се състои от развиваща, творческа и подвижна части.

Прочете повече: http://www.kamato.bg/creative/kamato-kids/

sistema za ranno razvitie na deteto - Kamato Kids

Сподели публикация:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Последни публикации

Login Account

Already a Jhana Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.