Как правилно да изразходваме енергията, за да живеем щастливо? Енергията, която използваме, може да бъде разделена на енергия за живот или здраве и енергия за работа. Колкото по-грандиозни задачи решавате, толкова повече енергия изразходвате за работа.

Но както знаете, енергията не е безкрайна.

И много успешни хора са изправени пред проблем, когато не могат да ограничат своята трудова дейност и да започнат да харчат енергията за здравето си на работа. Естествено, енергийният баланс е нарушен и здравните проблеми започват, в семейните отношения и в крайна сметка в бизнеса.

Да се ​​научим да контролираме баланса е една от важните задачи, пред които сме изправени. Всяко количество енергия за всяка дейност може да се усети под формата на желание. Ако преработите в ума си няколко вида дейности, лесно можете да определите за коя работа имате желание и за коя не. Освен това, веднага можете да почувствате и количеството на това желание за всеки вид работа. Всяка работа може да бъде сортирана по критерия „искам да правя“ и „трябва да направя“. Това, което попада в категорията „Искам“, се подкрепя от енергия.  Това, което попада в категорията „трябва“, се държи само на волята. Мъдреците казват, че всичко в този свят трябва да бъде обичано и правено с любов.

Веднага възниква въпросът: „Далеч не всички домашни задължения искам да изпълнявам, така, че какво, да махна с ръка?“ Повечето жени вървят по пътя на „трябва“. Но както показва практиката, те все още престават да се насилват с думата „трябва“, но вече с помощта на болестта, тъй като цялата жизнена енергия вече е била инвестирана в това „трябва“. Има ли начин да се намери средата между „искам“ и „трябва“?

Природата е хармонична, което означава, че за решаването на всеки проблем някъде има енергия, само трябва да се научим да я използваме. Важно е да се намери поне едно „искам“ и да се опитаме да прехвърлим моста на връзките към „трябва“, и според закона на съобщенията енергията ще потече по съдовете (прочетете също “Повече енергия през целия ден“)

Например: Често хората мъдро решават, че е много полезно да изучават чужди езици, те се записват за курсове, но ентусиазма бързо им минава и те се отказват, тъй като всичко това се дължи на „трябва“. Но ако имате шанс и желание да отидете в чужбина на дълго пътуване, то заради това „искам” сте готови да научите езика с голям ентусиазъм и постоянство. Ситуацията с енергията се промени драматично, тъй като успяхме да свържем „искам” с чужбина, с „трябва“ да науча език, защото сега това са връзки на една верига. Търсете желания и ще имате сила !!!

Ще разгледаме стандартна ситуация. Вие решавате че „трябва“ да направите нещо. Като грамотен човек, проверили има ли желание. Оказва се, че желание няма, и дори съпътстващо такова желание, към който можете да прехвърлите моста на необходимостта. Мислите ли, че е необходимо за Природата? Очевидно не, тъй като Природата не отделя енергия за това средства, сили или енергия. Възниква въпросът, ако това не е вашият проблем, от  къде имате тази „нужда“ в ума си? Тук стигаме до втората част на този въпрос, кой и кога вкара в главата ви идеята, че това е „необходимо“? Как да постъпите в тази ситуация, да загубите здравето си, но да направите това, което е „необходимо“, или да промените себе си, да намерите корените и да премахнете тази нагласа, и да запазите здравето си? Изборът е ваш!