FREE DANCE

Във всички бални, латиноамерикански и други танци има определен стандарт, формула, мизукален ритъм, под който се изпълнява танца. Но често ритъма не е строго повтарящ се, и стъпките на партньорите не се правят в съотвествие с танца, а просто следват ритъма. Така се появява и танца с променящата се в зависимост от музиката формула, или както го навичат „Free dance.

free -dance-1

Възможности на „Free dance“

Свободният танц „Free dance“ открива пред танцуващите море от възможности. Те могат да танцуват на всякаква музика. С помощта на „Free dance можете много по-пълно да изпитате музиката, всичките и нюанси и отенъци.

Зрелищност на „Free dance“

Зрелищността на „Free dance добавя абсолютен синхрон в изпълнение на движенията, постоянно променящ се ритъм, сложност на фигурите. При липсата на външни ярки елементи вие все едно ще привлечете вниманието на обкръжаващите. В танца „Free dance нищо не е известно предварително, музиката прониква в главата на партньора, след което се трансформира в разлчини фигури, които той заедно с партньорката ефектно изпълняват.

free -dance

Всеки танц е уникален

Танца FREE DANCE не се повтаря отново, тъй като всеки път танца се ражда отново под въздействието на интуицията и импровизацията. Партньора чувства музиката, а партньорката следва неговите движения, подчертавайки красотата на импровизирания и свободен танц „FREE DANCE“.

 

ПРОГРАМА И ЦЕНИ